AL Silnice | oprava silničních výtluků a divokých spar

Opravy silničních výtluků a poruch v živičných krytech:

Opravu silničních výtluků a poruch provádíme technologií SILKOT.
Před vlastní opravou se nejprve provádí mechanické čištění výtluku či poruchy. Následně přistoupíme k ohřátí opravovaného místa.
Po zahřátí na požadovanou teplotu (cca 160ºC) následuje rozrušení krycí vrstvy, doplnění chybějícího materiálu ze zásobníku stroje. Poté dochází k míchání a urovnání ohřátého materiálu, který je následně hutněn vibračním válcem. Na závěr se provádí penetrace a posyp provedené opravy s posledním hutněním.
Mezi výhody této technologie patří bezspárovost opravy, pojezdový komfort a plná zatížitelnost po cca 30 minutách. 

Ošetření divokých spár a technologických napojení:

Divoká spára či trhlina je nejprve ošetřena horkovzdušnou tryskou. Při tomto procesu dochází proudem horkého vzduchu k natavení pojiva krycí vrstvy a jejímu následnému odfouknutí. Tímto dojde k rozšíření (otevření) spáry a vytvoření V profilu, jehož povrch je prostý všech volných částí, prachu, suchý a drsný.
Druhým krokem je ošetření spáry modifikovanou zálivkou VPE, která zajistí její trvale pružné vyplnění.
Povrch zálivky pro zlepšení adhezních vlastností ošetřujeme posypem kameniva frakce 0-4 mm.
V případě, že  investor vyžaduje proříznutí spáry či trhliny frézou, je tato vyfrézována a poté následně ošetřena výše uvedeným postupem JST. 

Osazení kanalizačních vpustí, poklopů a krytů uzávěrů:

Kanalizační armatura je nejprve ručně vybourána až k pevné části kanalizace. Následuje vyčištění a omytí. Poté je pomocí závěsu naší vlastní konstrukce armatura zavěšena a ustavena přesně do požadované nivelety. Následuje oprava uložení, popř. znovuvyzdění poškozené části šachty. Na tyto práce je používán materiál Ergelit, výrobek firmy HERMES TECHNOLOGY s mnohaletou zkušeností na náročném německém trhu. Velkou výhodou této opravy je použití tekutého betonu FIX pro dokonalé usazení do podloží. Následuje oprava živičného krytu technologií SILKOT. Vzhledem k bezspárovosti technologie je toto velmi výhodné obzvlášť pro vtokové armatury.

Nabídka dalších prací prováděných naší firmou :

Opravy propadlých překopů kombinací technologie Silkot a JST.
Provádění vodorovného značení materiálem VERPLAST.

Kontakty

Stanislav Kadrmas: +420 603 574 966

Kancelář: +420 495 535 313

Kancelář: +420 605 212 831

E-mail: al.leseni@tiscali.cz

Kontaktní formulář

Opište text

(opište text z obrázku)

* - takto označené položky je nutné vyplnit